top of page

gizlilik politikası

i. bu gizlilik politikası, sitemiz guideist.com ve ilişkili alt alan adlarında (toplu olarak, ''site'') geçerlidir. sitemizi kullanarak bu gizlilik politikasını okuduğunuzu, anladığınızı ve politikamızda tanımlanan şekliyle bilgilerinizin tarafımızca toplanmasını, depolanmasını, kullanılmasını ve ifşasını onayladığınızı kabul etmektesiniz.

ii. guideist, siteyi ziyaret ettiğinizde, herhangi bir hizmeti almayı kabul ettiğinizde veya bu hizmete iştirak ettiğinizde sizden bilgi toplar. sizden, aşağıdaki bilgileri toplarız:

     a. kişisel olmayan bilgiler: ziyaret ettiğiniz sayfalar, ip adresiniz, tarayıcı türünüz ve tarayıcınızın dili, ziyaretinizin tarih ve saati
     b. e-posta adresi
     c. isim ve soyisim
     ç. telefon numarası
     d. kimlik numarası
     e. doğum tarihi
     f. covid-19'la ilgili, verilmesi yasal olarak zorunlu bilgiler 
     g. yazılı talepte bulunmanız haricinde, hizmetlerimizi ifa ederken çekeceğimiz/kayda alacağımız görseller (toplu olarak, ''görseller'')
     ğ. tarafımıza ileterek; dünya üzerinde mevcut durumda bilinen veya sonradan üretilecek herhangi bir araç ile herhangi bir amaçla dünya çapında kullanmak, yeniden üretmek, değiştirmek, uyarlamak, çevirmek, dağıtmak, yayınlamak, çeşitli eserler yaratmak ve genel olarak yayınlamak adına özel olmayan, telifsiz, ücretinden tamamen vazgeçilmiş, sürekli, transfer edilebilir, vazgeçilemez hakkını bize sağladığınız herhangi bir geribildirim, yorum, fikir, geliştirme ve öneri (toplu olarak ''kullanıcı içeriği'') ve bu içerikle bağlantılı olarak sağlayacağınız isim. buna ek olarak, sözkonusu içeriğe herhangi bir isim atfedip atfetmeme hakkının bize ait olduğunu da kabul etmektesiniz. içerik sağlayarak bu hizmet sözleşmesinin herhangi bir kısmını ihlâl eden kişi veya kuruma karşılık olarak guideist'in ve sizin hakkınızı arama hakkını da bize tevdi etmektesiniz. sağlayacağınız içeriğin gizli olmadığını ve tescilsiz/patentsiz olduğunu kabul etmektesiniz. ayrıca, içerik üzerinde herhangi bir manevî hakka (isnat veya bütünlük dâhil) sahip olduğunuzun tespit edilmesi durumunda; içerikle, içerik kaynaklı başka bir eserle, güncellemeyle veya geliştirmeyle alâkalı kişisel olarak tanımlanabilecek herhangi bir bilginin kullanılmasını talep etmeyeceğinizi; sözkonusu içeriğin guideist tarafından yayınlanmasını, kullanılmasını, değiştirilmesini, silinmesini ve sözkonusu içerikten istifade edilmesine itirazınızın bulunmadığını; içeriğin herhangi bir yazarından manevî hak talebinde bulunmamayı, sözkonusu yazar üzerinde yetki iddia etmemeyi sonsuza dek kabul ettiğinizi ve sözkonusu hak ve yetkilerden ebediyen feragat ettiğinizi ve herhangi bir manevî hak sebebiyle bizlere karşı bulunacağınız farklı türde iddialardan ebediyen vazgeçtiğinizi bildirmektesiniz.

iii. ''a'', ''b'', ''c'' ve ''d'' bentlerinde belirtilen bilgiler kısmen veya tamamen aşağıda belirtilen amaçlar ve/veya plâtformlarda kullanılabilir;

     a. aldığınız hizmetlerle ilgili sizi bilgilendirmek
     b. dilediğiniz zaman almayı reddedebileceğiniz; hizmetlerimiz ve kampanyalarımız hakkında guideist veya endemik tur olarak tarafınıza bültenler göndermek
     c. sitemizin istatistiksel analizi

iv. ''e'' ve ''f'' bentlerinde belirtilen bilgiler kısmen veya tamamen aşağıda belirtilen amaçlar ve/veya plâtformlarda kullanılabilir;

     a. teşhir, dönüştürme, farklı dillere çevirme, anlam açıklığı ve gramer adına düzenleme, reklâmlara ve diğer işlere yerleştirme, çeşitli eserler üretme, sitede ve sosyal medya hesaplarında tanıtmak ve yaymak dâhil olmak fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere faaliyetler ve
     b. sitedeki, sosyal medyadaki ve görsellerdeki içeriğe ek veya görselleri, sitedeki ve sosyal medyadaki içeriği barındıran reklâm ve diğer bilgiyi teşhir etmek. bununla birlikte, sözkonusu reklâmlardan ötürü tarafınıza herhangi bir ücret ödenmeyeceğini kabul etmiş olursunuz. sözkonusu reklâmların tarzı, biçimi ve içeriği tarafınıza bildirim yapmaksızın değiştirilir.

v. istisnai olmakla beraber bizimle paylaştığınız bilgileriniz, farklı makamlarla paylaşılabilir. bu istisnai durumlar; kanun, kanun hükmünde kararnâme, yönetmelik vb. gibi yetkili hukukî otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluk ve yetkili idarî ve adlî otorite tarafından usûlüne uygun yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi olabilir.

v. bilgileriniz, 6098 sayılı türk borçlar kanunu'na göre 10 yıl süreyle saklanır.

vi. bizimle paylaşmanız veya bir rezervasyon yapmanız durumunda kişisel bilgilerinizi güvende tutmak adına çeşitli yöntemler uygulanır. bilgilerinizi, güvenli bir sunucuda barındırırız. kredi kartı bilgisi givi hassas bilgiler güvenli soket katmanı teknolojisi üzerinden aktarılır ve ödeme geçişi sağlayıcılarımızın sadece özel giriş haklarına sahip ve edindikleri bilgileri gizli tutmakla yükümlü yetkili kişilerinin erişebileceği veritabanına aktarılır. ödeme sonrası, özel bilgileriniz (kredi kartı, sosyal güvenlik numarası, malî bilgiler gibi) dosyalanmaz. bilgilerinizi, alâkasız bir üçüncü tarafla paylaşmamayı taahhüt ederiz. bununla birlikte tarafımızca, bize veya bizim üzerimizden üçüncü bir tarafa aktaracağınız bilgileriniz için mutlak bir güvenlik garantisi vermemek ve temin etmemekte veya hizmete ilişkin bilgilerinizin fiziksel, teknik veya yönetimsel tedbirlerimiz ihlâl edilerek başkaları tarafından erişilemeyeceği, ifşa edilemeyeceği, değiştirilemeyeceği veya yok edilemeyeceği taahhüdünde bulunamamaktayız.

vii. 13 yaş altı çocuklardan kastî olarak bilgi toplamamaktayız. 13 yaş altı çocukların bizimle herhangi bir kişisel bilgisini paylaşmaması gerekmektedir.

viii. sitenin ziyaret ettiğiniz yerlerini belirleyebilmek adına ''çerezler'' kullanmaktayız. çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yerleştirilen küçük bilgilerdir. sitedeki içerikleri kişiselleştirmek adına da çerezleri kullanırız. tarayıcıların çoğu çerez kullanımını engelleme seçeneğine sahiptir. bununla birlikte, çerezleri engellemeniz durumunda sitemizin bazı işlevlerini veyahut tümünü kullanamayabilirsiniz. çerezlere hiçbir zaman kişisel bilgi yerleştirmemekteyiz.

ix. kullandığımız yöntemler arasında yeniden pazarlama da bulunmaktadır. yeniden pazarlama, sitemizi hâlihazırda ziyaret etmiş kişilere internet üzerinde reklâmların gösterilmesi faaliyetidir.

 

bottom of page